MEDARBEIDERE:


FØRDE-KONTORET:

Tlf:     57 82 37 99
Faks: 57 82 31 53
Mobil: 990 35 468
post@advokat-lunde.no

Hafstadvn. 44
Postadr.: Postboks 429
6803 FØRDE

MÅLØY-KONTORET:
(Betjenes etter avtale)

Mobil: 990 35 468

Besøksadresse:
Fjordenes Tidende bygget

Medlem av advokatforeningen

Gunnar Lunde f. 1951
Advokat

Telefon: 57 82 37 99
Mobil: 99 03 54 68
E-post:post@advokat-lunde.no

Rolle:
Allmennadvokat

Utdannelse:
Cand. Jur, UiO, 1984
Spesialfag: Plan- bygnings og ekspropriasjonsrett

Praksis:
Advokatfullmektig hos advokat Hans Hoffmann, Hammerfest
Egen praksis i Førde siden 1986 (avdelingskontor i Måløy)

Arbeidsfelt:


© Advokatfirmaet Gunnar Lunde - Mer informasjon